Proponowana inicjatywa ma na celu poszerzenie możliwości zakładania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywrócenie trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła, że proponowana inicjatywa ustawodawcza zostanie rozpatrzona przez Prezydium Komisji z udziałem posłów reprezentujących pozostałe kluby poselskie. Ponadto Komisja wystąpi do Biura Analiz Sejmowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej o opinię w powyższej sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!