Właściciele gruntów często nie wiedzą, że rów należy do nich i powinni dbać o jego utrzymanie – pisze dzisiejsza „Rzezczpospolita”.

Tymczasem z prawa wodnego wynika, że:

* Wody stojące oraz te znajdujące się w rowach w granicach nieruchomości należą do właściciela posesji. Ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie rowu.

    * W utrzymywaniu urządzeń wodnych uczestniczą nie tylko właściciele, ale i ci, którzy odnoszą z nich korzyści. To właściciel musi wystąpić z wnioskiem o ustalenie i podział kosztów.

    * Nie wolno zmieniać kierunku odpływu wody z posesji ze szkodą dla sąsiadów ani też odprowadzać do nich nadmiaru wody. Jeśli do takich działań dochodzi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Podobał się artykuł? Podziel się!