Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację ministra skarbu państwa o prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. i postanowiła skierować w tej sprawie dezyderat do ministra skarbu państwa.

Z podanych informacji wynika, że Ministerstwo Skarbu Państwa przyjęło strategię prywatyzacji, która zakłada zwrócenie się do Rady Ministrów z wnioskiem o inny niż publiczny tryb zbycia akcji Spółki – napisano w dezyderacie.

Zdaniem posłów prywatyzacja Trzemeszna powinna być wstrzymana: Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Ministra Skarbu Państwa o wstrzymanie procesu prywatyzacji do czasu rozstrzygnięcia wszelkich problemów prawnych związanych ze strukturą właścicielską PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o. Podjęcie takiej decyzji nie przyniesie żadnych strat Skarbowi Państwa, ponieważ Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i będzie zasilała budżet państwa dywidendą.

Jeśli po usunięciu problemów prawnych Ministerstwo Skarbu Państwa uzna za konieczne wznowienie procesu prywatyzacyjnego, to zdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi winno się to odbyć zgodnie z zasadami określonymi w „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno – spożywczych”, która została opracowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa 29 lipca 2010 r.

Komisja wyraża przekonanie, że sprzedaż udziałów Spółki na zasadzie pierwszeństwa dla pracowników i producentów rolnych będzie miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój rolnictwa w województwach wielkopolskim i kujawsko - pomorskim oraz przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku procesów prywatyzacyjnych zachodzących w Polsce – napisali posłowie w dezyderacie przyjętym na wniosek posła Zbigniewa Dolaty (PiS).

Podobał się artykuł? Podziel się!