Z budżetu państwa stosowane będą dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:
- dla produkcji roślinnej: od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych;
- dla produkcji zwierzęcej: od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Poziom dopłat został ustalony w wysokości: 50 proc. składki do 1 ha upraw rolnych i 50 proc. składki do jednej sztuki zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw. Rolnik, który nie spełni tego obowiązku zobowiązany będzie do wniesienia opłaty stanowiącej równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. Sankcja nie będzie stosowana, jeśli dwa zakłady spośród tych, które zawarły umowę z ministrem rolnictwa, zaproponują na piśmie ubezpieczenie w stawkach taryfowych przekraczających 6 proc. sumy ubezpieczenia.
Niezawarcie przez rolnika umowy nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.
Umowy z MRiRW zawarły: PZU SA z siedzibą w Warszawie, TUW „TUW" z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska TUW z siedzibą w Poznaniu i HDI Asekuracja TU SA z siedzibą w Warszawie. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!