Z ulg będzie można skorzystać tylko do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zaistniała powódź.

W ww. terminie należy przeznaczyć otrzymaną darowiznę na usunięcie skutków powodzi - w takim wypadku będzie ona zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Ponadto nie trzeba będzie uiszczać opłaty skarbowej od czynności urzędowych, wydawania zaświadczeń - zezwoleń oraz złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wymienione ulgi wynikają z ustawy uchwalonej we wrześniu - O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

Podobał się artykuł? Podziel się!