Jak informuje FAMMU/FAPA, 6 września 2014 roku weszły w życie 4 unijne rozporządzenia, wprowadzające specjalne regulacje na rynku mleka i przetworów mlecznych po wprowadzeniu embarga rosyjskiego:

1.      1.  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 947/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie masła oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

— 18,93 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych  kosztów przechowywania,

— 0,28 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania objętego  umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego  umową wynosi od 90 do 210 dni.

2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 948/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające  z góry stawkę dopłat:

— 8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych   kosztów przechowywania,

— 0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania  objętego umową.

Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 dni.

3.      3.ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 950/2014 z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat:

— 15,57 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

— 0,40 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

Okres przechowywania objętego umową rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania przez właściwe organy informacji. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. Dopłaty mogą być przyznane wyłącznie, jeśli okres przechowywania objętego umową wynosi od 60 do 210 dni.