Rozporządzenie (do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno) pozwoli ujednolicić zakres informacji zawartych w upoważnieniu oraz wymogów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania kontroli. Upoważnienie zawiera: podstawę prawną przeprowadzenia czynności kontrolnych, wskazanie osoby upoważnionej do ich przeprowadzenia oraz ich miejsce i zakres. W przypadku braku zgodności upoważnienia z tymi kryteriami wyniki kontroli mogą być skutecznie zakwestionowane. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!