Czy minister rolnictwa lub minister środowiska rozpatruje możliwość wydania rozporządzenia w sprawie zakazu GMO? – zapytał w interpelacji poseł Szymon Giżyński.

Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy minister rolnictwa i rozwoju wsi nie dysponuje podstawami prawnymi umożliwiającymi wprowadzenie takich zakazów – odpowiedział wiceminister rolnictwa Andrzej Butra.

Jak stwierdził Butra, przepisy dyrektyw 2001/18/WE oraz 2002/53/WE ograniczają możliwość wprowadzenia zakazów uprawy odmian genetycznie zmodyfikowanych do bardzo restrykcyjnie określonych sytuacji: Dyrektywy te muszą być przełożone do prawa krajowego, dając tym samym podstawę prawną do wprowadzenia zakazu przez rząd krajowy rozporządzeniem bądź innym aktem podobnej rangi. O podobne rozwiązanie rząd polski zabiega od kilku lat, przygotowując projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz projekt ustawy o nasiennictwie, lecz jego działania są skutecznie blokowane w efekcie silnego lobbingu organizacji przeciwnych jakiemukolwiek wykorzystaniu GMO na terenie Polski.

Przyjęcie ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” dawało możliwość ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowania takich roślin na danym terytorium. Jednocześnie wiceminister przypomniał, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok wobec Francji, która próbowała zakazać uprawy dopuszczonej na terenie UE kukurydzy MON 810. Wyrok ten może być podstawą do kolejnych wyroków wobec krajów, wprowadzających zakazy, gdyż dotychczas żadne z argumentów przedstawianych przez wprowadzające je państwa nie zostały uznane za wystarczające dla wprowadzenia ograniczeń uprawy genetycznie zmodyfikowanych odmian.

Podobał się artykuł? Podziel się!