Osoby kontrolujące mają przede wszystkim prawo wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt. Rolnik powinien umożliwić wstęp na teren gospodarstwa i innych nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części związanych z zakresem przeprowadzanej kontroli.


Obowiązkiem rolnika jest tez udzielenie ustnych lub pisemnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, żądanych przez kontrolujących. Mogą oni zażądać również wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym danych zawartych w systemach informatycznych, sporządzać z nich odpisy, wyciągi i kopie oraz zabezpieczać te dokumenty.


Kontrolujący mogą również pobrać próbki do badań oraz sporządzić dokumentację fotograficzną z kontroli.


Uniemożliwienie kontrolerom wstępu do gospodarstwa powoduje nie przyznanie płatności z danego działania lub konkretnego systemu wsparcia bezpośredniego, może prowadzić nawet do wykluczenia rolnika z programów pomocowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!