Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa przeanalizowała sprawozdanie w sprawie ustanowienia europejskiego funduszu wsparcia dla zastosowań małoobszarowych w dziedzinie środków ochrony roślin.

- Otóż tzw. małoobszarowe zastosowania dotyczą upraw niszowych, które mają niewielkie znaczenie dla przemysłu środków ochrony roślin, ponieważ nie są to uprawy, jak wskazuje sama ich nazwa, zajmujące duże obszary; jednakże są to środki istotne dla rolnictwa i dla producentów, którzy stosują je w swoich uprawach – mówiła wiceminister podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Dotyczy to upraw warzyw i owoców, szkółek i kwiatów. Uprawy te łącznie stanowią ponad 20 proc. całej produkcji roślinnej; brak inwestycji i wydawania nowych zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin dla tych upraw powoduje, że brakuje odpowiednich produktów ochrony roślin. Skutki negatywne tej sytuacji są dość oczywiste.

Stąd potrzeba skoordynowanych działań na poziomie unijnym.

- Komisja zaproponowała ustanowienie niezależnej instytucji do spraw koordynacji działań, związanych z kwestiami środków ochrony roślin dla zastosowań małoobszarowych – poinformowała wiceminister. - Zostanie powołany sekretariat techniczny, który ma się zajmować tą problematyką. Uczestniczący w posiedzeniu Rady ministrowie rolnictwa udzielili poparcia dla propozycji, która ma spowodować, że proces wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów na uprawach małoobszarowych – czy na tzw. zastosowania małoobszarowe – powinien działać bardziej efektywnie w przyszłych latach.

Podobał się artykuł? Podziel się!