Grupy producentów owoców i warzyw zostały wyłączone z możliwości otrzymywania wsparcia. To następstwo dwukrotnych, niekorzystnych unijnych kontroli, w efekcie których na nasz kraj nałożono obowiązek zwrotu do unijnej kasy 700 mln zł.

- Sadownicy z grup producenckich twierdzą, że bez zdecydowanych działań naprawczych wkrótce może dojść do katastrofy – mówił w Sejmie poseł Marek Kwitek. - Wielki sukces polskich grup i organizacji producenckich może przerodzić się w gigantyczną porażkę. Nie tylko o niewłaściwe wydawanie pieniędzy tu chodzi, gdyż wiele grup nie funkcjonuje tak, jak powinno, ma problemy finansowe, które mogą doprowadzić do ich upadłości. Toczą się także postępowania prokuratorskie. Grupy producentów owoców i warzyw obawiają się zagranicznych przejęć. Wiele da się jeszcze uratować pod warunkiem podjęcia konkretnych i szybkich działań naprawczych. Czy ministerstwo takie działania podejmie? Czy realna jest sytuacja, że grupy producenckie mogą z powodu problemów finansowych bankrutować i będą do kupienia od syndyków i do przejęcia przez zagraniczny kapitał?

Na pytania posła odpowiedział wiceminister Jacek Bogucki. Podkreślił, że plan naprawczy realizowany jest dopiero od objęcia rządu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a więc od  końca roku 2015 i w roku 2016.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi działania dotyczące kontroli wydatkowania środków, natomiast Agencja Rynku Rolnego, która przejęła dokumentacje z urzędów marszałkowskich, przeprowadza proces w zakresie wstępnego uznania oraz uznania grup producentów – wyjaśnił wiceminister.

A jakie są wyniki kontroli?

- Skontrolowane zostały wszystkie grupy w zakresie kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym 51 grup zostało uznanych za takie, które nie mogły potwierdzić spełnienia warunków wstępnego uznania. Na podstawie tych kontroli Agencja Rynku Rolnego wobec 43 grup wszczęła postępowania weryfikacyjne. W tej chwili toczą się postępowania administracyjne, w stosunku do których są składane odwołania do organu II instancji, czyli ministra rolnictwa, a następnie decyzje są zaskarżane do sądu administracyjnego. Dopiero po wyczerpaniu procedury administracyjnej będzie można ostatecznie mówić o rozstrzygnięciu tych spraw i ewentualnie dalszych postępowaniach wobec tych grup. W postępowaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano 1107 wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla 193 wstępnie uznanych grup. Ustalono, że w przypadku znacznej części tych grup nie można potwierdzić racjonalności kosztów ani prawidłowości przyznawania pomocy. Do tej pory wydano 273 decyzje w sprawie ustalenia nienależnie wypłaconych środków.