Wprowadzone zmiany polegają na zniesieniu dotychczasowego warunku przyznania pomocy jakim był warunek korzystania z płatności bezpośrednich w określonym czasie, tj. zniesieniu obowiązku uzyskania płatności bezpośrednich przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi doradczej przez uprawniony podmiot doradczy. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie liczby beneficjentów tego działania oraz bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację działań objętych PROW 2007 - 2013.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 maja 2011 r. Podobał się artykuł? Podziel się!