16 grudnia 2009 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Została wówczas podjęta decyzja, iż ten projekt będzie procedowany przez dwie komisje: Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 9 lutego 2010 r. odbyło się wysłuchanie publiczne, na którym zabrało głos kilkudziesięciu mówców, odnosząc się do przygotowanego projektu ustawy. W tym samym dniu została powołana 15-osobowa podkomisja nadzwyczajna, której zadaniem była praca nad projektem ustawy.Od 9 lutego 2010 r. odbyło się 12 posiedzeń podkomisji. Posłowie wnikliwie przeanalizowali wszystkie zebrane materiały, zorientowali się w których państwach istnieje zakaz stosowania czy też uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów i jakie są podstawy prawne ku temu. 8 lipca 2010 r. podkomisja zakończyła pracę i przygotowała sprawozdanie, w którym zaproponowała zmiany w projekcie ustawy: zakaz uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów i wprowadzenie zakazu obrotu genetycznie modyfikowanymi organizmami.

- Szansą Polski jest to, a właściwie szansą polskiego rolnictwa jest to, żeby Polska słynęła jako kraj, w którym obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania genetycznie modyfikowanych organizmów zarówno w produkcji roślinnej, jak i w produkcji zwierzęcej – powiedział poseł Jan Szyszko (PiS).

Posłowie zadecydowali o ponownym przekazaniu projektu do podkomisji w celu przeanalizowania proponowanych rozwiązań na gruncie aktualnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!