Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa zakłada, że oceną wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich zajmie się Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, podlegające ministrowi rolnictwa.

Nowe przepisy regulują także zagadnienia związane z ochroną zasobów genetycznych, prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz nadzorem nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z ustawą, ocena wartości użytkowej będzie prowadzona na wniosek lub za zgodą właściciela lub posiadacza zwierząt gospodarskich, według metodyki określanej przez właściwy związek hodowców.

Centrum prowadzi księgi hodowlane oraz ocenę wartości użytkowej jedynie zwierząt futerkowych i pszczół. Ustawa stwarza możliwość przekazania tych zadań związkom hodowców lub innym podmiotom, gdy będą one organizacyjnie przygotowane do ich prowadzenia.

Teraz ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!