Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zadecydowały o  ponownym skierowaniu projektu do podkomisji „w celu dopracowania”.

- Jeśli ten projekt ustawy znowu trafi do podkomisji, to tej ustawy na pewno nie wprowadzimy – sprzeciwiał się ponownemu skierowaniu projektu do podkomisji poseł Artur Dunin (PO).

- Nie podziękuję państwu za ten wniosek i za taką „wspólną” pracę, ponieważ jestem przekonana, że żadne istotne zmiany nie zostaną dokonane w tej ustawie, a jedno co uzyskaliśmy, to że ona nie ma szans na wejście w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu – powiedziała po głosowaniu poseł sprawozdawca i przewodnicząca podkomisji Magdalena Kochan (PO).

Wątpliwości posłów wzbudził brak konsultacji przedkładanego projektu ustawy z samorządami, podczas gdy rodzi ona dla samorządów znaczące skutki finansowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!