Jest to już trzeci projekt dotyczący tego samego problemu. Najradykalniejszy autorstwa PiS zakłada uwłaszczenie użytkowników wieczystych i likwidację użytkowania wieczystego.

Projekt autorstwa PO przedstawił w Sejmie poseł Stanisław Huskowski. Projekt zakłada, że gdy kwota wynikająca z aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przekracza dwukrotność opłaty dotychczasowej, to podwyżka miałaby być rozłożona na trzy lata.

- Jeśli chodzi o problem, który pojawia się we wspólnotach, kiedy nie do wszystkich współużytkowników wieczystych da się dotrzeć, proponujemy, żeby współużytkownicy wieczyści, którzy reprezentują ponad połowę współużytkowania wieczystego gruntu, mogli wystąpić do odpowiedniego urzędu o przekształcenie - mówił poseł Stanisław Huskowski. - Jeżeli w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego przez ten urząd nikt z pozostałych współużytkowników wieczystych nie zaprotestuje przeciwko przekształceniu, to żeby przekształcenia dokonać w trybie administracyjnym. Natomiast jeżeli pojawi się ktoś, kto złoży protest, wówczas zawiesza się postępowanie administracyjne i sprawa trafia do sądu w trybie art. 199 Kodeksu cywilnego, jest rozpatrywana przez sąd i po orzeczeniu sądu trafia z powrotem do postępowania administracyjnego. Proponujemy również utrzymanie bonifikaty 50 proc, w przypadku kiedy na gruntach Skarbu Państwa jest ustanowione użytkowanie wieczyste i kiedy podmiot będący użytkownikiem wieczystym tego gruntu przekształcanego we własność staje się jego właścicielem.

Zdaniem PiS projekt nie rozwiązuje problemów, a tylko łagodzi skutki podwyżek opłat.

Posłowie postanowili skierować go do Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!