Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła dziś pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Finansowanie organizacji  reprezentujących polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach na forum Unii Europejskiej obowiązywało do końca ub. roku. Dawało tym organizacjom ok. 4 mln rocznie. Poselski projekt zakładał przedłużenie finansowania do 2020 na takich samych zasadach, jak obecnie. Izby Rolnicze domagały się uszczegółowienia zapisów, a także zmiany systemu opłat i odpowiedzialności – poinformował Krzysztof Jurgiel, przewodniczący Komisji Rolnictwa.

Rząd widzi potrzebę dofinansowania, do 20 lutego będzie przedstawione oficjalne stanowisko w tej sprawie – stwierdził wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

Ale poseł Artur Dunin zaproponował poprawkę ograniczającą finansowanie do roku, bez wprowadzania w ustawie dodatkowych zmian, proponowanych przez izby rolnicze.

Poparł tę poprawkę prezes KRIR Wiktor Szmulewicz – jak stwierdził, po rozstrzygnięciu przez sąd istniejącego sporu dotyczącego zapłacenia składki, będzie jasności sytuacji i więcej czasu na przygotowanie nowego projektu. Sprawa wyjaśni się, będzie łatwiej prawidłowo kontrolować wydawane pieniądze.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że jest zgoda co do potrzeby wsparcia polskich organizacji. Nie jesteśmy zadowoleni z tego lobby, ale na organizacje rolnicze nie można przerzucać odpowiedzialności za złe przepisy – ocenił i dodał, że minister rolnictwa może sam wyregulować w postaci rozporządzenia sposób i celowość wydatkowania środków. Sprawa ta nie powinna jednak stanowić elementu przedwyborczych licytacji. Zaapelował, aby uwolnić organizacje od nacisków przez przyjęcie finansowania na 2 lata. Tak powstałby mechanizm sprawiający, że w okresie wyborów nie będzie dyskusji, a nowy parlament uchwali nowe zasady.

Ostatecznie KRiRW przyjęła propozycję posła Artura Dunina.

Komisja postanowiła wystosować list do Marszałka, aby Sejm rozpatrzył projekt jeszcze na trwającym obecnie posiedzeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!