W 2016 roku zwiększono zwrot akcyzy z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. W 2017 r. utrzymano ten poziom, ale nie wykluczano zwiększenia w roku 2018:

- W pierwszym roku była podwyżka, drugi rok jest na stabilizację budżetu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie szansa na to, żeby kolejny postęp w tym zakresie nastąpił - zapowiadał w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Jacek Bogucki.

Więcej: Zwrot akcyzy może być większy w 2018 roku

Zapowiedź  utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych, zasilanego z opłaty drogowej, wzorowanej na istniejącej opłacie paliwowej, w wysokości 20 gr od litra paliwa plus VAT zdopingowała do działania zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Więcej o FDS: Fundusz Dróg Samorządowych to podwyżka cen benzyny czy nowe drogi na wsi?

Jak podano na stronie internetowej izb, 11 lipca 2017 r. zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa „z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy. W związku z tym, Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Wyliczono przy tym, że po utworzeniu FDS rolnicy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej.

„Samorząd rolniczy wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak również postulował o zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. W świetle planowanych zmian, zdaniem samorządu rolniczego jest to konieczne, dlatego Zarząd KRIR wniósł jak na wstępie” – podały izby.

Trzeba zauważyć, że izby chcą w tym roku mniej, niż wydawało się im potrzebne i możliwe do uzyskania w latach poprzednich – i to jeszcze nawet bez dodatkowego obciążenia w postaci projektowanej opłaty drogowej. W ubiegłym roku  zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego oraz o podniesienie limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120 litrów/ha.