Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje zmianę w strukturze agencji. Będzie wyodrębniony Departament Rynków Rolnych – to efekt przejęcia zadań po znoszonej ARR i planowanego utworzenia KOWR.

Departament Rynków Rolnych ma być odpowiedzialny za nadzór nad większością mechanizmów przekazanych z ARR do ARiMR, a w szczególności za:

- działania kryzysowe i interwencyjne, np. dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw, pomoc na ograniczanie produkcji mleka

- wsparcie rynku produktów pszczelich

- monitorowanie rynku mleka

- administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto zaplanowano wyodrębnienie w strukturze ARiMR Biura Projektów i Procesów. Jego zadaniem ma być koordynacja zadań o charakterze przekrojowym.

Biurem Prasowym ARiMR nie będzie już kierował rzecznik prasowy, co ma zapewnić „elastyczne korzystanie z zasobów kadrowych”.

Od września ARiMR jako jedyna wykonywać będzie zadania agencji płatniczej UE na obszarze Polski.

Więcej: ARiMR płynnie przejmie zadania płatnicze ARR

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!