Biuro to będzie dwudziestą (oprócz Biura Politycznego) komórką organizacyjną MRiRW.

Jego utworzenie to następstwo przekazania ministrowi rolnictwa uprawnień do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w 21 spółkach, po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

Z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało przeniesionych 11 pracowników. Realizacja nowych zadań będzie w 2017 r. kosztować 2 806 163 zł, w ciągu 10 lat – ponad 29 mln zł.

 Łączne wynagrodzenia w 2017 r. skalkulowano na poziomie 1 567 865 zł, a ich pochodne na poziomie 307 928 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 7 249 zł. Wydatki pozapłacowe oszacowano na 930 370 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!