3 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2012 r. Poz. 307). Teraz trzeba tylko wypełnić dokument dostawy podczas zakupy węgla lub koksu od pośredniczącego podmiotu węglowego.

2 stycznia br. wprowadzono obowiązek ewidencjonowania zużycia węgla lub wyrobów węglowych na cele opałowe przez podmioty zwolnione z akcyzy na węgiel lub koks, które zużywają go m.in. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Podmioty te mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy pod warunkiem prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Uproszczona forma będzie wystawiana jedynie w dwóch egzemplarzach - jeden dla nabywcy, drugi dla sprzedawcy, czyli pośredniczącego podmiotu węglowego. 

Jak informuje KRIR, zmiany wprowadzono na jej wniosek z dnia 22 lutego br. skierowany do ministra finansów.

Podobał się artykuł? Podziel się!