Obowiązkiem powiatowych lekarzy weterynarii będzie prowadzenie rejestru firm paszowych na podległym terenie, oraz przeprowadzanie urzędowych kontroli pasz. W ich kompetencji będzie rejestracja, zawieszenie jak również cofania rejestracji zakładom produkującym pasze. Uzyskają w tym celu władzę wydawania dokumentów w randze decyzji administracyjnych.

Zmiany wprowadzają też kary za wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w żywieniu zwierząt pasz niezgodnych z unijnymi normami.

Jak ocenia resort rolnictwa, wdrożenie nowelizacji do naszego prawa wzmocni bezpieczeństwo stosowania pasz i przełoży się na większe bezpieczeństwo konsumentów. Odbiorcy żywności będą odtąd każdorazowo informowani o rodzaju pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące kontroli pasz zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Przyjęte przez Sejm nowele ustawodawcze muszą jeszcze uzyskać akceptację Senatu.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!