PRZEGLĄD PRASY: Takie kompetencje przyznała im wchodząca 8 sierpnia b.r. w życie nowela do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt – pisze Paweł Rochowicz. Dzięki nowym przepisom będą mogli niezwłocznie wykonać decyzje Komisji Europejskiej - takie jak wydane ostatnio w sprawie pryszczycy z Wielkiej Brytanii.

Dotychczas konieczne było do tego wydanie rozporządzenia ministra rolnictwa. W praktyce prowadziło to do opóźnień w stosowaniu decyzji unijnych, gdyż takie rozporządzenia musiały przechodzić wszystkie formalne etapy procesu legislacyjnego, w tym konsultacje międzyresortowe - powiedział Janusz Związek, zastępca głównego lekarza weterynarii.

Przykładem zastosowania nowych uprawnień będzie wydawanie świadectw zdrowia na potrzeby handlu zwierzętami w ramach Unii Europejskiej. Powiatowi weterynarze będą mogli poświadczać w ten sposób, że stado, z którego pochodzą sprzedawane za granicę zwierzęta, jest zdrowe.

Dzięki zmianie ustawy będzie można także skuteczniej zapobiegać przypadkom podobnym do ostatnich zachorowań zwierząt na pryszczycę w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobną ich przyczyną było niekontrolowane wydostanie się tzw. żywego czynnika zakaźnego z jednego z brytyjskich laboratoriów badawczych.

Główny lekarz weterynarii dzięki nowym przepisom zyskał prawo do zatwierdzania przydatności pomieszczeń na potrzeby działalności laboratoriów weterynaryjnych, a także cofania zgody na ich funkcjonowanie.

Źródło: Dziennik

Podobał się artykuł? Podziel się!