PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Własność Skarbu Państwa ciągle nieujawniona w księgach

Własność Skarbu Państwa ciągle nieujawniona w księgach

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.Wprowadzono nowy, 66-miesięczny termin (liczony od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r., tj. od dnia 19 listopada 2007 r.) na uzupełnienie dotychczasowych wykazów nieruchomości i przekazanie ich właściwym organom.

Dokonano też przesunięcia obowiązków i  kompetencji z zakresu koordynacji prac nad krajowym zestawieniem zbiorczym z  ministra właściwego ds. administracji publicznej na Głównego Geodetę Kraju. Z uwagi na prolongatę terminu przewidzianego na uzupełnienie wykazów, wydłużeniu do 72 miesięcy uległ termin (liczony od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7  września 2007 r., tj. od dnia 19 listopada 2007 r.) na złożenie przez uprawnione organy we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas trzeciego czytania w Sejmie wątpliwości posłów wzbudziło zlikwidowanie możliwości karania samorządowców niedopełniających obowiązków wynikających z ustawy.

- Skoro, jak podaje protokół Najwyższej Izby Kontroli, po ponad dwóch latach od upływu ustawowych terminów wykonania obowiązków nałożonych zmienianą dzisiaj ustawą w skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli jednostkach samorządowych stan ujawnionych w księgach wieczystych nieruchomości zwiększył się, uwaga, o 18,6 proc., skoro wojewodowie skontrolowali zaledwie 7 proc. organów w tych województwach, które NIK objęła swoją kontrolą, kontrolowali wykonanie tej ustawy w zaledwie 7 proc. organów samorządowych, skoro, jak twierdzi najwyższa Izba, brak było także skutecznych działań ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu dokonania oceny wywiązywania się wojewodów z obowiązków przewidzianych w ustawie, dlaczego rząd chce usunąć przepis pozwalający na dyscyplinowanie samorządowców uchylających się od wykonania obowiązków? My nie potępiamy w czambuł samorządowców, zdajemy sobie sprawę, że rząd nie daje żadnych pieniędzy na wykonanie tego zadania, ale to, że przepis nie był wykonywany, panie premierze, nie jest żadnym powodem, żeby go usuwać z ustawy – mówiła poseł Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, przepisy te były jednak nieskuteczne, rodziły się też wątpliwości,  na ile organ administracji rządowej może ingerować w samorząd, a możliwości różnic w ocenie działań samorządowców  były zbyt szerokie. Według poseł Anny Paluch „niewykonywanie przepisu to nie jest powód, żeby go usuwać”, kary za zwłokę w działaniu przewiduje też prawo budowlane, a w przypadku tej ustawy „brakło woli politycznej wykonania tej ustawy, a nie oparcia w przepisach prawa”.

Jak powiedziała z kolei poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, koszty wypłacania odszkodowań i zwrotu mienia, które dotyczą roszczeń niemieckich w Polsce, będą znacznie wyższe niż środki potrzebne na realizację ustawy.

- To są koszty całego społeczeństwa. Czy nie uważa pan, że należałoby raczej wesprzeć samorządy, wyasygnować środki w budżecie, żeby praca, która jest zapisana, wskazana w ustawie, była wykonywana przez samorządy, a my żebyśmy przestali wypłacać Niemcom, którzy wytaczają procesy państwu polskiemu, odszkodowania? Samorządy są bezradne, bo często suma roszczeń może przekraczać sumę budżetu całej gminy. I to jest i był nadrzędny cel. W związku z tym (Dzwonek) proszę wziąć pod uwagę wyniki kontroli NIK, wesprzeć samorządy i zacząć myśleć kategoriami interesu państwa polskiego.

W latach 2008 – 2010 na zadania wynikające z ustawy zostały przeznaczone z rezerw celowych i  budżetów województw środki w łącznej wysokości 82 858 740 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.110.222
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!