Konkretyzują się zapowiedzi uproszczenia trybu składania wniosków o dopłaty.

Więcej: Jakie zmiany we wnioskach o dopłaty w 2017 r.? 

Został opublikowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie będzie formy „papierowej” występowania o login i kod dostępu – wszystko można będzie załatwić przez Internet.

Jako login do systemu informatycznego ARiMR posłuży numer identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie podawany automatycznie po zalogowaniu i podaniu:

- 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów

- kwoty środków finansowych wypłaconych przez agencję jako ostatnią przed 1 stycznia roku, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu.

Rozporządzenie Nr 809/2014 wymaga dostarczenia beneficjentowi formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym systematycznie we wszystkich państwach członkowskich wdrażane jest składanie wniosków drogą elektroniczną, a różnice wynikają jedynie ze stosowanych rozwiązań informatycznych – podano w uzasadnieniu.

Beneficjenci zyskają możliwość składnia wniosku za pośrednictwem strony internetowej ARiMR.

ARiMR natomiast zbuduje system do obsługi takich wniosków i uprości w ten sposób kontrole administracyjne.

Koszt modyfikacji aplikacji e-Wniosek wyliczono na 250 tys. zł.

Obecnie z aplikacji korzysta zaledwie ok. 1 proc. występujących o dopłaty.

Pozostałe zmiany we wniosku wynikają ze zmian w systemie dopłat (wsparcie do strączkowych i pastewnych, bez wsparcia do malin).

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2017 roku – zatem już tegoroczne wnioski o dopłaty można będzie złożyć w sposób uproszczony. Nie później niż od tego dnia nastąpi też udostępnienie przez agencję formularza wniosku o nadanie kodu dostępu.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!