W marcu ubiegłego roku radni Jarocina podjęli uchwały, w których w miejsce zlikwidowanych osiedli powołali sześć sołectw.

Pod koniec kwietnia ub. roku wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze, orzekające nieważność sześciu uchwał rady miejskiej w Jarocinie, uznając, że miasto Jarocin jako jedna z większych w województwie wielkopolskim jednostek organizacyjnych na prawach miejskich, nie ma umocowania prawnego do tworzenia "wiejskich" jednostek pomocniczych.

Decyzja ta została przez radnych zaskarżona. W sierpniu ub. r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił sześć postanowień wojewody wielkopolskiego. Wówczas wojewoda skierował do NSA skargi kasacyjne w sprawie uchwał Rady Miasta Jarocina. We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił te skargi kasacyjne.

Jak powiedział w środę rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, po orzeczeniu NSA, uchwały Rady Miasta Jarocina zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wyjaśnił, że tym samym uchwały powołujące sołectwa staną się prawomocne.

Stube podkreślił jednocześnie, że decyzja NSA nie otwiera automatycznie drogi do przekształcenia osiedli w polskich miastach.

"Wczorajszym wyrokiem NSA podtrzymał stanowisko WSA w Poznaniu o +wiejskim+ charakterze sołectwa. Uznał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że gmina ma możliwość tworzenia sołectwa jako jednostki pomocniczej, lecz tylko na obszarze o charakterze wiejskim - terenie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza, letniskowa" - powiedział PAP Stube.

W praktyce - dodał - "dotyczyć to będzie zazwyczaj obszarów położnych na obrzeżach granic administracyjnych miasta, przyłączonych do miasta". "W ocenie NSA nie znajduje uzasadnienia prawnego dopuszczalność utworzenia sołectwa w centrum miasta" - powiedział rzecznik.

Stube poinformował, że wojewoda wielkopolski rozważa teraz możliwość wniesienia skarg do sądu administracyjnego na uchwały tworzące sołectwa, opierając się na stanowisku sądów administracyjnych co do charakteru wiejskiego sołectwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie Lechosława Dębska powiedziała z kolei w środę PAP, że liczy na szybkie rozpoczęcie pracy sołectw.

"Na sześciu osiedlach odbędą się zebrania sołeckie, będzie wybór sołtysów, potem będą przygotowywane wstępne projekty gospodarowania pieniędzmi z funduszu sołeckiego. W tym roku tych pieniędzy nie będzie, bo wiadomo, że budżet już został ustalony. Liczymy, że te środki znajdą się w budżecie przyszłorocznym" - powiedziała.