I nie chodzi tu o wysokość płotu czy właściwe rozgraniczenie działek.

- Sąsiad chce, abym przesunęła płot postawiony wokół swojego sadu ekologicznego – mówi pani K. - Ogrodzenie mamy i tak ustawione 18 cm od granicy działki. Dlaczego mam przesuwać je, skoro stoi zgodnie z prawem? Sąsiad twierdzi, że nie ma jak zawracać ciągnikiem. Fizyczne straty wyliczył tak: 600 m x 40 cm = 240m2 = 0.024 ha x śr plon sasiada 8t =192 kg pszenicy kg x1200/t=230,40  PLN. Czy warto o to wszczynać wojnę?

Przede wszystkim należałoby zapytać, czy w ogóle sąsiad ma rację, żądając odsunięcia płotu od własnego pola? Czy trzeba się podporządkować takim oczekiwaniom? A może raczej sąsiad powinien dostosować się i swój sprzęt do sytuacji, w jakiej pracuje?

Zanim jednak sąsiad zdecydował się wypowiedzieć wojnę, zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy o mediację.

- Uczestniczyłem wraz z sołtysem jako mediator i poinformowałem o przepisach w zakresie lokalizacji i budowy ogrodzeń i moja rola się skończyła – mówi Piotr Bugajski z Wydziału Budownictwo i Architektury UM Trzcińsko-Zdrój. - Sąsiedzi nie potrafią się dogadać. Postawione ogrodzenie nie narusza prawa budowlanego. Sąsiad prosił jednak o jego przesunięcie, bo chciał mieć pewność, że jego kombajn, zmieniając tor jazdy na bruździe, nie uszkodzi go. Państwo K. nie godzą się na to. Ogrodzenie jest postawione na działce państwa K., nie wymaga zgłoszenia. Zgłoszeniu podlegała tylko część ogrodzenia od strony drogi. Stosowne zgłoszenie robót zostało przesłane w/g właściwości do Starostwa Powiatowego, bo p. K. złożyła je w tut. Urzędzie. Państwo K. będą musieli przedstawić niezbędne do uzyskania zgody dokumenty. Państwo K. wycięli też przy polnej drodze biegnącej przy działce rosnące tam drzewa owocowe. Powinni na to uzyskać zgodę, poinformowałem więc, że w przypadku kiedy będą planowali wycięcie drzew na dalszej części drogi, powinni wystąpić do burmistrza o wyrażenie zgody. Burmistrz, jeżeli przepisy nie ograniczają, nigdy nie odmawia w takiej sytuacji.

Tak więc ze strony sąsiada nie trzeba obawiać się skutecznych działań prawnych w następstwie postawienia płotu.

Wykonywanie prawa własności reguluje kodeks cywilny w art. 140-154.

Dodajmy jeszcze, że właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce zwieszające się z sąsiedniego gruntu, ale powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia (art. 150 kc).

Podobał się artykuł? Podziel się!