Czy minister rolnictwa przekroczył uprawnienia, wydając rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545 ze zm.)? Zdaniem RPO – tak. Ograniczenia w wykonywaniu zawodu doradcy rolniczego nie mogą być wprowadzone w drodze rozporządzenia, muszą wynikać z ustawy – twierdzi RPO.

Jak podaje Irena Lipowicz, wpłynęły do niej wyjaśnienia MRiRW, które przekonuje, że w  rozporządzeniu tym „zostały określone między innymi warunki doradzania. Jednym z warunków doradzania jest posiadanie, przez osobę wykonującą tego rodzaju czynności, odpowiedniego wykształcenia lub stażu pracy. Rozporządzenie to więc, zdaniem Ministerstwa, nie określa kwalifikacji do wykonywania zawodu.”

RPO nie podzielił jednak takiego stanowiska.

„Analiza wskazanego powyżej rozporządzenia prowadzi jednak do wniosku, że akt ten nie tylko normuje zakres, warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte programem oraz doradzania odnośnie do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, ale również określa warunki jakie należy spełnić, żeby zostać wpisanym na listę doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych. Ponadto rozporządzenie to, mimo braku w tym zakresie delegacji ustawowej, reguluje również tryb wpisywania na listy wybranych doradców czy ekspertów. Przepisy § 9, 10, II i 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. nie wykonują w mojej ocenie, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale ją uzupełniają. Treść tych regulacji wskazuje bowiem na przekroczenie przez Ministra Rolnictwa upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” – podała Irena Lipowicz we wniosku o zmianę rozporządzenia, skierowanym do MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!