Poseł Krzysztof Kłosowski, zajmując głos w imieniu klubu Twój Ruch, wskazał podczas sejmowej debaty nad ustawą o OZE, że proponowany w projekcie system wsparcia dla producentów OZE jest niewystarczający, można nawet odnieść wrażenie, że celem ustawy jest zredukowanie kosztów wsparcia OZE.

- Jednym z głównych problemów jest nadmierne wsparcie dla współspalania w elektrowniach węgla z biomasą – ocenił poseł. - Uregulowania projektu w zakresie rozwiązania tego problemu są nieefektywne. Projekt przewiduje znaczne wsparcie dla technologii współspalania oraz tzw. współspalania dedykowanego. Warto w tym momencie dodać, że w ubiegłym tygodniu organizacje pozarządowe: Fundacja ClientEarth, WWF Polska, Greenpeace Polska i Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego, wchodzące w skład Koalicji Klimatycznej, złożyły skargę do Komisji Europejskiej na niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej przez polskie rządy. Skarga dotyczy nadmiernego wsparcia dla technologii współspalania. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem wspieranie tej technologii jest pozbawione racji ekonomicznej oraz powoduje ograniczenie powstawania nowych mocy. Pomoc publiczna w tym zakresie powinna być notyfikowana do Komisji Europejskiej. Należy podkreślić, iż w latach 2005–2012 technologia współspalania węgla z biomasą została wsparta kwotą 7,5 mld zł, z czego, bagatela, 5 mld to wydatki nieuzasadnione ekonomicznie.

Podobał się artykuł? Podziel się!