Na usunięcie drzew w zasadzie potrzebne jest zezwolenie, wydawane przez wójta za opłatą. Warunki w nim podane mogą zwolnić z opłat za zgodę na wycięcie drzewa. Biada tym, którzy wycięli drzewa samowolnie – kary w skali kraju nakładane za takie działania sięgają milionów złotych.

1 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki za niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują zmniejszania kar w szczególnych sytuacjach.

I od razu 25 lipca trafił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawy o ochronie przyrody).

Projekt inaczej definiuje drzewo:

o uznaniu danej rośliny za drzewo lub krzew będzie decydować pokrój danej rośliny, a nie jej przynależność gatunkowa. Trudność w ocenie dotyczy w szczególności gatunków, które wytwarzają formę krzewiastą i drzewiastą np. cis pospolity, lilak pospolity. Proponuje się, aby warunkiem uznania rośliny za drzewo była obecność zdrewniałego pnia lub kilku pni oraz korony, kiedykolwiek podczas rozwoju rośliny. Tym samym, za usunięcie drzewa należy będzie uznać ścięcie pnia drzewa pozbawionego wcześniej korony (np. w wyniku działania wiatru), a także usunięcie przewróconego lub odłamanego drzewa. Zaproponowano, aby cechą pozwalającą na odróżnienie drzewa od krzewu była obecność pnia (lub kilku pni) i korony. Zakres definicji krzewu nie obejmuje pnączy np. bluszczu pospolitego, które posiadają mniejsze znaczenie niż drzewa i krzewy i nie wymagają w tym samym stopniu ochrony prawnej oraz drzew i krzewów w pojemnikach, które mają tymczasowy charakter– czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto zaproponowano wprowadzenie definicji „złomu” i „wywrotu” w związku z wprowadzeniem odstępstw od wymogu uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. I tak za złom należy uznać pień, który uległ złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadków komunikacyjnych bądź katastrof komunikacyjnych lub budowlanych, natomiast wywrotem będzie drzewo wywrócone w wyniku ww. czynników (art. 5 pkt 42 i 46 uop).