Przedstawienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnego pisemnego oświadczenia o okolicznościach istotnych dla uzyskania wsparcia finansowego, płatności bezpośrednich i uzupełniających podlega pod art. 297 kodeksu karnego - wynika z postanowienia Sądu Najwyższego.

W art. 297 KK nie widnieje pojęcie dopłat bezpośrednich i uzupełniających stąd problem karalności wyłudzenia pieniędzy na ich właśnie cel. Sąd Najwyższy uznał jednak, że pojęcie dopłat można zakwalifikować do podobnych świadczeń pieniężnych na określony cel gospodarczy - według art. 297 KK.

Jak wynika z uzasadnienia SN składanie jakichkolwiek nierzetelnych i fałszywych danych dla ARiMR będzie karane. Podobał się artykuł? Podziel się!