RPO zwrócił się do ministra rolnictwa Wojciecha Mojzesowicza o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Z listu RPO do ministra rolnictwa, wynika, że obecnie wzór wniosku określają przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie nieistniejącego upoważnienia w ustawie. RPO zajął się wnioskami o dopłaty, ponieważ wpłynęła do niego skarga w tej sprawie.

Jak wyjaśnia Rzecznik, rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie wzorów wniosków wydane zostało na podstawie dwóch ustaw.

Pierwsza z nich to ustawa z listopada w 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Druga to ustawa z grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej.

Druga ze wskazanych przez RPO ustaw została uchylona przez ustawę ze stycznia 2007 r. o płatnościach rolnych i płatności cukrowej.

Tym samym rozporządzenie wymienione na wstępie utraciło podstawę prawną do jego wydania. W ocenie Rzecznika, w chwili obecnej przepisy rozporządzenia określające wzór wniosku o przyznanie płatności pozbawione są podstawy prawnej.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!