Produkcję artykułów pochodzenia zwierzęcego reguluje ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z 16 grudnia 2005 r. Z kolei producenci artykułów roślinnych opierają się na przepisach dotyczących dostaw bezpośrednich, bez konieczności zatwierdzania zakładu (ale z koniecznością zgłoszenia działalności do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Rozwiązania przyjęte dla dostaw bezpośrednich i producentów tradycyjnych produktów pochodzenia roślinnego są innego rodzaju niż rozwiązania przyjęte dla producentów produktów pochodzenia zwierzęcego. Opracowanie nowych rozwiązań prawnych dla produktów tradycyjnych i regionalnych pochodzenia roślinnego na wzór tych obowiązujących dla produktów pochodzenia zwierzęcego jest niecelowe, gdyż dla tego rodzaju żywności prawo żywnościowe UE nie przewiduje szczegółowych wymagań. Rozwiązania przyjęte dla MOL są rodzajem odstępstw od szczegółowych wymagań dla żywności pochodzenia zwierzęcego określonych w przepisach UE. Prawo żywnościowe UE nie przewiduje tego rodzaju szczegółowych przepisów a zatem również potrzeby odstępstw dla żywności pochodzenia roślinnego. W tym przypadku wystarczające są zatem ogólne wymagania higieniczne - stwierdzają autorzy rządowego raportu zespołu roboczego ds. produktów tradycyjnych i regionalnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!