Jak dotąd nie znalazły chętnych akcje Bronisz. 

Ten sam schemat prywatyzacji będzie jednak powtarzany dla innych rynków.

- W dolnośląskim centrum hurtu we Wrocławiu procedura sprzedaży akcji będzie przebiegała w 2 etapach – zapowiada Wojciech Chmielewski. - Podczas pierwszego akcjonariuszom spółki będą oferowane akcje serii C, w drugim zaś – uprawnionym producentom rolnym i pracownikom spółki. W wypadku dalszego pozostania nieprzydzielonych akcji zostaną one zaoferowane związkom producentów rolnych. W zielonogórskim rynku hurtowym do 5 stycznia 2012 r. nie wpłynął żaden wniosek dotyczący nabycia akcji spółki. W radomskim rynku hurtowym 28 marca 2012 r. podpisano natomiast umowy sprzedaży akcji w spółce na rzecz 5 uprawnionych pracowników i 1 producenta rolnego, co stanowi 13 proc. akcji oferowanych do sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W związku z brakiem uprawnionych związków producentów rolnych do odpłatnego nabycia akcji pozostałe akcje, które stanowią 26,37 proc. kapitału spółki, zostaną zaoferowane do nabycia w trybie publicznym. W elbląskim rynku hurtowym uprawnieni mogli składać do 19 stycznia 2012 r. wnioski na nabycie akcji, żaden jednak nie wpłynął. Obecnie trwa tam weryfikacja listy związków producentów rolnych.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że zainteresowanie nabyciem akcji jest bardzo małe. Powoduje to ich wysoka cena, która uniemożliwia uprawnionym osobom zakup. Pytano o możliwość preferencyjnego nabycia akcji, rozłożenie zapłaty na raty lub zakupu z bonifikatą.

Odpowiadając na pytania, przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa wskazywał, że proces prywatyzacji przebiega zgodnie z koncepcją przyjętą przez rząd, opracowaną wspólnie z innymi resortami i naukowcami. Zdecydowano, że akcje będzie można nabywać, ponosząc jednorazową płatność.

Podobał się artykuł? Podziel się!