Wzrosły one o tyle, ile wyniosła inflacja w 2010 r. i zostały podane w obwieszczeniach. Stawki na 2012 r. za usunięcie drzewa liczone za 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm wynoszą od 12,80 do 319,10 zł. Współczynników różnicujących w zależności od obwodu pnia nadal trzeba szukać w starym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (DzU z 2004 r. nr 228, poz. 2306).

Na podstawie stawek za korzystanie ze środowiska obowiązujących w 2012 r. przedsiębiorcy rozliczą się za zanieczyszczenia wprowadzane do ziemi, wody i powietrza oraz pobór wód dopiero w 2013 r. Zasady naliczania tych opłat się nie zmieniają.

Podobał się artykuł? Podziel się!