Czy jest się więc czym niepokoić?

I tak, i nie.

Nie, bo wiceminister Jacek Bogucki informuje posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminowym płaceniu tegorocznych dopłat, a także dodaje – i to już jest nie tylko informacja, ale wielce obiecująca zapowiedź: „ARiMR zapewnia, że będzie gotowa do realizacji od dnia 16 października 2017 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich”.

Tak, bo minister Krzysztof Jurgiel przygotował projekt rozporządzenia, przesuwającego termin kontroli obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji - w 2017 roku będą one od 1 czerwca do 31 lipca, a nie - jak w zasadzie - od 15 maja do 15 lipca.

Podobnie było w roku ubiegłym: Dłuższe kontrole dywersyfikacji upraw

Inne tym razem jest jednak uzasadnienie. To już nie tylko wydłużenie postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, który będzie przeprowadzał kontrole dywersyfikacji. „Powodem zmiany tego terminu w odniesieniu do roku 2017 są problemy wynikające z wdrażania modyfikacji systemu informatycznego w zakresie obsługi kontroli na miejscu, których przyjęcie do realizacji jest planowane na początek czerwca 2017 r. Zgodnie z informacjami organu kontrolnego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do czasu wdrożenia modyfikacji systemu, nie jest możliwe wyeksportowanie pełnych i aktualnych danych do kontroli na 2017 r., a jednym z głównych elementów warunkujących realizację kontroli dywersyfikacji upraw jest istnienie i funkcjonowanie sprawnego systemu informatycznego obsługującego i wspierającego proces typowania do kontroli, kompletowania i eksportowania danych do kontroli oraz importu wyników kontroli” – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Jak mówiła niedawno w Polskim Radiu Jolanta Dobiesz z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR, kwestie związane z kontrolą są też powodem niewydania decyzji dotyczących tegorocznych dopłat - na decyzję o przyznaniu dopłat czeka jeszcze prawie 50 tysięcy wnioskodawców.