- Gospodarstwa, które tuczyły w niebieskiej strefie około 1 tys. szt. rocznie, tracą płynność finansową, co zmusza je do zawieszenia produkcji tuczników – mówi czytelnik. - Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak pełnej zapłaty za tuczniki sprzedane od listopada 2016 r.  Od 18 marca można wprawdzie składać w Agencji Rynku Rolnego wnioski o wypłatę różnicy cenowej, ale nadal nie wiadomo, kiedy zostaną wypłacone te pieniądze. A są to zaległości za dwa rzuty sprzedanych tuczników. Rolników nie stać na kredytowanie ministerstwa na walkę z ASF, a firmy paszowe nie są zainteresowane współpracą z mniejszymi gospodarstwami z niebieskiej strefy. Do tego brak gwarancji ze strony skupujących i ministerstwa rolnictwa co do tego, na jakich zasadach będą skupowane tuczniki w lipcu, czy będą dopłaty, czy inne zasady wypłat.

Czytelnik na dowód przysłał nam zdjęcie pustej chlewni.

Tymczasem zanosi się na zaostrzenie zasad handlu mięsem w niebieskiej strefie, wyznaczonej w związku z ASF.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o interpretację przepisów decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE i wprowadzającego ją rozporządzenia ministra rolnictwa z 6 maja 2015 r., w odniesieniu do możliwości wprowadzania na rynek i znakowania mięsa i produktów z niego otrzymanych, pozyskanych od świń pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych na obszarze zagrożenia ASF (strefa niebieska).

Komisja Europejska 25 stycznia 2017 r. poinformowała, że w takim przypadku produkty te nie mogą opuszczać terytorium danego państwa członkowskiego, gdzie dokonano uboju - i nie powinny być również znakowane znakiem owalnym. Mięso i produkty opatrzone znakiem owalnym mogą być umieszczane na rynku unijnym oraz rynkach państw trzecich.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało już projekt zmiany rozporządzenia w celu wskazania, że świeże mięso pozyskane ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia oraz mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne składające się z mięsa takich świń lub zawierające takie mięso, znakuje się znakiem okrągłym, który dopuszcza wprowadzanie na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wyjaśnia GLW,  „Otrzymane wyjaśnienia Komisji Europejskiej pismem z dnia 25 stycznia 2017 roku zostały przekazane w dniu 31 stycznia 2017 roku Dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Na tej podstawie Departament przygotował zmianę rozporządzenia, doprecyzowując zapisy dotyczące znakowania i możliwości dystrybucji mięsa wieprzowego do innych państw członkowskich i państw trzecich, ze świń pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych na obszarze zagrożenia (część III załącznika do ww. decyzji wykonawczej Komisji).