Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizuje wypłatę zasiłku pogrzebowego, który przysługuje w wysokości określonej w przepisach emerytalnych. Od 1 marca 2011 r. zasiłek ten będzie przysługiwać w kwocie 4.000 zł.

Zmianę wysokości zasiłku pogrzebowego wprowadza ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578). Ustawa ta zmieniła obowiązujący dotychczas zapis art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kasa informuje, że pozostałe przepisy dotyczące ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego pozostają bez zmian.

Podobał się artykuł? Podziel się!