Ziemia wyłączana z dzierżaw ma trafić do rolników. Jak się jednak okazuje, skutki realizacji ustawy mogą być wątpliwe. Dzierżawcy zapowiadają, że nie zgodzą się na wyłączenia, zaś z danych dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych wynika, że ANR nie będzie mogła przeznaczyć do sprzedaży ogromnego areału.

Agencja ma potencjalnie do sprzedaży 300 tys. ha ziemi, reszta jest w dzierżawie. Dodatkowo może sprzedać grunty od dzierżawców, pochodzące z tzw. wyłączeń części gruntów w gospodarstwach powyżej 429 ha dzierżawców. Pozwoli to na pozyskanie w sumie ok. 150 tys. hektarów – zapowiadano.

- Skala zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych przez b. właścicieli lub spadkobierców w stosunku do nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na obszarze woj. mazowieckiego wynosi około 70 proc. powierzchni gruntów tego Zasobu tj. około 25 tys. ha – dowiadujemy się tymczasem w OT ANR w Warszawie.

Nie inaczej jest w całym kraju. Ciągle nieuregulowane pozostają roszczenia reprywatyzacyjne. Art. 56 ust. 2 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U z 2007 r. nr 231 poz. 1700 z poźn. zm.)  nie zezwala na sprzedaż nieruchomości Zasobu w przypadkach, gdy toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Od października 2009 r. Agencja prowadzi działania sprawdzające aktualność zastrzeżeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli lub ich spadkobierców do nieruchomości, które utracili w wyniku reformy rolnej z 1944 r. Przeanalizowano dotychczas ponad 3,1 tys. wniosków zawierających zastrzeżenia reprywatyzacyjne, dotyczących łącznie ok. 550 tys. ha gruntów. Stwierdzono, że:

– 329 zastrzeżeń reprywatyzacyjnych dotyczących powierzchni 74 tys. ha jest udokumentowanych,

– 872 zastrzeżenia obejmujące powierzchnię blisko 148 tys. ha nie dotyczą gruntów Zasobu (nie znajdują potwierdzenia w stosownych dokumentach),

– 1899 zastrzeżeń dotyczących powierzchni 326 tys. ha wymaga dalszych ustaleń – informuje ANR.

Podobał się artykuł? Podziel się!