Zmieniono  kilka artykułów:

- Artykuł 19 „Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa lub z innych źródeł” – określający procentowy udział pasz z własnego gospodarstwa w hodowli zwierząt roślinożernych, świń i drobiu oraz pszczół;

- Artykuł 22 „Stosowanie niektórych produktów i substancji w paszach” – podaje zasady stosowania nieekologicznego materiału paszowego, nieekologicznych przypraw, ziół i melasy, ekologicznego materiału paszowego pochodzenia zwierzęcego, materiałów paszowych pochodzenia mineralnego; produktów zrównoważonego rybołówstwa; soli i dodatków paszowych;

- Artykuł 43 „Wykorzystanie nieekologicznych pasz białkowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w żywieniu zwierząt”, podający zasady stosowania w żywieniu drobiu i trzody chlewnej nieekologicznych pasz białkowych w ograniczonej ilości;

- Artykuł 59 „Zakres, użycie znaków towarowych oraz opisów handlowych”;

- Artykuł 60 „Oznaczenia przetworzonej paszy”.

Tekst rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:154:SOM:PL:HTML

Podobał się artykuł? Podziel się!