Przepisy przedmiotowej ustawy wprowadzają istotne zmiany w organizacji rynku wina w Polsce dotyczące:

  • Producentów wina wyrabianego z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli,
  • Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wina,
  • Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na handel hurtowy wyrobami winiarskimi,
  • Dostawców winogron

W zakresie:

  • Trybu i terminu uzyskiwania wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych  z upraw winorośli położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zakresu i terminów deklaracji, do składania których zobowiązani są uczestnicy rynku wina w Polsce, o których mowa powyżej.
Wyszytkie postanowienia pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/3788_u.htm Podobał się artykuł? Podziel się!