Chęć uproszczenia przyświecała Ministerstwu Rolnictwa przy przygotowywaniu projektu nowego rozporządzenia, regulującego szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Projekt rozszerza katalog roślin, w przypadku których możliwa będzie zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego. W ramach niektórych wariantów Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne agrest, borówka wysoka i średnia, jeżyny i porzeczki będą mogły być zastąpione przez uprawy roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich. Rolnik nie będzie też wskazywał tych roślin w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Druga zmiana wprowadzana w projekcie polega na przekształceniu niektórych warunków w wymogi, co spowoduje złagodzenie konsekwencji finansowych przy ich niewypełnieniu (dotyczy to np. uprawy roślin spoza wskazanej listy).

Poza tym nie będzie konieczności zaznaczania na materiale graficznym trwałych użytków zielonych, gdyż naniesie je ARiMR.

„Sankcje wsteczne” mają uwzględniać zasięg, dotkliwość i trwałość uchybień. Określono, że ich wysokość jest taka sama jak wysokość zmniejszeń stosowanych w danym roku, w którym stwierdzono uchybienie i uwzględnia zasięg, dotkliwość i trwałość danego uchybienia.

Uwzględniono możliwość otrzymania płatności w ramach Pakietów 1. i 2. do uprawy grochu siewnego z rośliną podporową raz do uprawy babki płesznik, a w ramach wariantów 2.5 i 2.6 Pakietu 2 – do uprawy skorzonery.

Zmiany mają dotyczyć od 2017 r. wszystkich rolników, niezależnie od tego, kiedy podjęli oni zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 15 marca 2017 r.

Szacuje się, że zmiany dotyczą ok. 35 tys. rolników.

To już kolejny projekt rozporządzenia, w podobny sposób upraszczający PROW.

Więcej: Zmiany w „Rolnictwie ekologicznym” z PROW

Zmiany w „Działaniu rolno- środowiskowo-klimatycznym” z PROW

 

Podobał się artykuł? Podziel się!