Zmienia ono w kilku punktach rozporządzenie z 26 lutego 2009.

W ramach wariantu czwartego płatność przysługuje, jeśli spełniony jest dodatkowy warunek: liczba drzew w przeliczeniu na ha sadu nie może być mniejsza niż 90.

Rozporządzenie uchyla ograniczenie powierzchni realizacji wariantu 6.4 "sady tradycyjne" oraz znosi degresywność w naliczaniu płatności dla wariantu 3.1 "Ekstensywne trwałe użytki zielone" realizowanego na obszarach NATURA 2000.

Podobał się artykuł? Podziel się!