PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Zmienione normy dobrej kultury

Zmienione normy dobrej kultury

Autor: farmer.pl/ARiMR

Dodano: 18-07-2012 12:50

Tagi:

Podano nową normę dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, dotyczącą utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych i przeprowadzenia w terminie na łąkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roślinnej lub wypasania zwierząt.Do publikacji zostało skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211) – informuje ARiMR.

Zmiana w/w. rozporządzenia polega na wprowadzeniu nowej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczącej utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Strefy buforowe pełnią funkcję filtrów zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, w szczególności azotanów przedostających się z gruntów użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych. Jednym z działań służących ochronie jakości wody jest zakaz stosowania nawozów (mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych) na gruntach rolnych w odległościach od brzegu cieków i zbiorników wodnych, określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Norma dotycząca zachowania stref buforowych odnosi się do zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości co najmniej 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości co najmniej 5 m od brzegów:

-   jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

-   cieków wodnych;

-   rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;

-   kanałów w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne ( ustawa z 18 lipca 2001 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Ponadto ustanowiono zakaz stosowania na gruntach rolnych nawozów w odległości do 20 m od:

- brzegu jezior i zbiorników  wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

- granicy stref ochronnych ujęć wody;

- granicy obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

W przypadku obszarów szczególnie narażonych, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, o których mowa w ust. 1, są określone w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Nowa norma stanowi element zasady wzajemnej zgodności i w przypadku jej nieprzestrzegania konsekwencją będzie odpowiednie zmniejszenie płatności: o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), płatności do krów i owiec, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej, płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu), oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007-2013) oraz o przyznanie pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

NOWE BRZMIENIE NORMY DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA W TERMINIE NA ŁĄKACH LUB PASTWISKACH WYMAGANEGO KOSZENIA I USUWANIA OKRYWY ROŚLINNEJ LUB WYPASANIA ZWIERZĄT.

W związku z faktem, iż z dniem 29 lutego 2012 r. wygasły zobowiązania podjęte w ramach Działania nr 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2004-2006, został uchylony dotychczasowy przepis § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm regulujący terminy koszenia i usuwania okrywy roślinnej w odniesieniu do ww. działania.

Tym samym zostało nadane nowe brzmienie dotychczasowemu § 1 ust 1 pkt. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia:

"W przypadku łąk i pastwisk innych niż wymienione w pkt. 2 - okrywa roślinna jest na nich koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw."

Mając na uwadze powyższe w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz. U. Nr 67, poz. 434 oraz z 2011 r. Nr 97, poz. 563) zostaną wprowadzone w tabeli w załączniku nr 1 zmiany dotyczące treści naruszenia 4, a mianowicie:

Na łąkach lub pastwiskach okrywa roślinna nie była koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub nie były na nich wypasane zwierzęta.

W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

    płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,

    program rolnośrodowiskowy

- okrywa roślinna nie była na nich koszona i usuwana w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub nie były na nich wypasane zwierzęta w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach.

WYŁĄCZENIE OBRĘBU MSTÓW PODLESIE Z OBSZARU ZAGROŻONEGO EROZJĄ WODNĄ

Ponadto z załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39 poz. 211) Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną, wyłączony został obręb nr 240410_2.0020 Mstów Podlesie.

Obręb ten został włączony do obrębu nr 240410_2.0021 Siedlec, który nie leży w obszarze zagrożonym erozją wodną.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • rolnik 2012-07-18 20:56:19
    A może by tak po polsku a nie biurokratyczny bełkot.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.172.180
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!