Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, że określono nowe, niższe niż dotychczas, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chloropiryfosu w stosunku do niektórych produktów pochodzenia roślinnego. Zmiany dotyczą tylko chloropiryfosu i nie obejmują substancji czynnej: chloropiryfos metylowy.

Zmiany zostały dokonane na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 1). Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

W związku z tym w Polsce obowiązywać będzie nowy poziom NDP dla chloropiryfosu, który dotyczy upraw:

  • ziemniaków: 0,01 mg/kg (dotychczasowy poziom 0,05 mg/kg);
  • buraków cukrowych: 0,05 mg/kg (dotychczasowy poziom 0,2 mg/kg);
  • kapusty głowiastej białej: 0,01 mg/kg (dotychczasowy poziom 1 mg/kg);
  • jabłoni: 0,01 mg/kg (dotychczasowy poziom 0,5 mg/kg).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ograniczyło zakres stosowania środków ochrony roślin w skład, których wchodzi substancja czynna chloropiryfos zmieniając treść ich etykiet. Okres sprzedaży i dystrybucji tych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu określono do dnia 10 sierpnia 2016 r. Przy czym środki mogą podlegać przeetykietowaniu.

Zmiany dotyczą preparatów: Cyren 480 EC, Cyperpirifos 550 EC, Chlorop – Pro 480 EC, Dursban 480 EC, Dursban Delta 200 CS, Jetban 480 EC, Klon 480 EC, Kloń 48 EC, Klon Max 550 EC, Nurelle D 550 EC, Owadofos Extra 480 EC, Pyrinex Supreme 262 ZW, Pyrisimex 480 EC, Pyrinex 480 EC, Rook 480 EC, Troll 550 EC.

Podobał się artykuł? Podziel się!