Znów potrzebna jest pomoc pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych.

Posłowie Dariusz Bąk, Beata Mazurek, Marek Suski i Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości zapytali premiera o działania, jakie podjął rząd, i środki, jakie zaangażowały obecne władze województw i gmin, aby udzielić natychmiastowej pomocy mieszkańcom dotkniętym klęską żywiołową w powiatach radomskim, kozienickim i białobrzeskim oraz poszkodowanym w wyniku powodzi na Lubelszczyźnie, szczególnie w gminach Hanna i Sławatycze.

20 maja w regionie radomskim przeszły gwałtowne burze.

- Żywioł zrywał dachy, dziurawił pokrycia dachowe, wywalał drzewa, zniszczył linie energetyczne oraz zniszczył całkowicie uprawy rolne na kilkunastu tysiącach hektarów – mówił poseł Dariusz Bąk. - Te uprawy rolne są podstawą funkcjonowania gospodarstw rodzinnych, więc potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska przypomniała, na jaką pomoc można liczyć po wystąpieniu klęski żywiołowej. Są działania związane z finansowaniem ze strony budżetu państwa:

- Pierwsze z nich stanowi przyznanie zasiłku celowego do 6 tys. zł na bezpośrednią pomoc dla osób poszkodowanych. Ten zasiłek wypłacamy natychmiastowo po złożeniu wniosków poprzez odpowiednie gminy. Pieniądze wypłacane są przez system pomocy społecznej, więc tak naprawdę, fizycznie wypłaca je gmina. My, kiedy tylko otrzymamy taki wniosek, przekazujemy środki odpowiednim gminom w przeciągu dwóch, trzech dni. Dotyczy to zasiłku w wysokości 6 tys. zł. Natomiast oczywiście, jeżeli dotrą do nas takie wnioski, wiadomość, że szkody były większe – takie informacje otrzymujemy również od gmin – że zniszczone zostały budynki czy też że nie można odbudować budynków ze względu na kompletne ich zniszczenie, istnieje możliwość otrzymania większej pomocy. Jak wspomniał pan poseł, chodzi tu o kwoty do 20 tys. zł (wtedy rzeczoznawca nie jest wymagany) wsparcia udzielanego na odbudowę, remont budynku, do 100 tys. zł na większe remonty czy też do 300 tys. zł, jeżeli budynek jest całkowicie zniszczony. Takie są odpowiednie wytyczne ministra administracji i cyfryzacji, jeżeli dane wydarzenie miało miejsce.

Samorząd terytorialny może otrzymać dotację celową na usunięcie skutków klęsk żywiołowych czy też na odbudowę infrastruktury po przejściu klęski żywiołowej.

Jest też możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie gmin, w których stosuje się szczególnie uproszczone zasady postępowania przed organami administracji budowlanej, co pozwala szybciej kończyć procedury dotyczące wydawania pozwoleń na budowę.