Z jednej strony zawiedziony z powodu utrudnień inwestor – z drugiej mieszkańcy, zaniepokojeni możliwością obniżenia jakości życia. Brak przepisów klarownie określających zasady lokalizacji inwestycji oddziałujących na środowisko skutecznie utrudnia życie i prowadzenie inwestycji. Problem dotyczy wielu mieszkańców wsi, bo to zwykle na obszarach wiejskich sytuowane są takie trudne dla środowiska przedsięwzięcia.

Daria Predko, dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zmiany:

- Minister Infrastruktury i Budownictwa prowadzi obecnie szeroko zakrojone prace legislacyjne, dotyczące w ogóle porządkowania systemu planistycznego. Właśnie skonsultowaliśmy publicznie projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. W kodeksie porządkujemy zakres i sposób lokalizacji wszystkich newralgicznych inwestycji, w tym inwestycji takich jak biogazownie i większych inwestycji, które będą bardzo mocno oddziaływały na środowisko. Tu także wprowadzamy obowiązek lokalizacji tych inwestycji w planie miejscowym. Plan miejscowy zapewnia jawną i transparentną procedurę lokalizacji takich inwestycji. Zezwala na ich realizację i porządkuje cały proces legislacyjny, związany z usytuowaniem inwestycji.

Zasadę lokalizowania i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych uregulowała ustawa, która wprowadza obowiązek lokalizacji elektrowni wiatrowych na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wskazuje odległości, jakie mogą być zachowane przy lokalizowaniu tego rodzaju siłowni wiatrowych; jest to dziesięciokrotność wysokości konkretnej elektrowni.

Rozwiązanie takie jest jednak kwestionowane.

- Faktycznie jest w Sejmie złożony wniosek, inicjatywa poselska – wydaje mi się, że posłów PO i Nowoczesnej – dotycząca nowelizacji tej ustawy – poinformowała Daria Predko. - Chodzi o zmniejszenie odległości, w jakich mają być sytuowane elektrownie wiatrowe. Jest tam jeszcze kilka technicznych zmian. Z tego, co wiem, ustawa jest w Sejmie i prawdopodobnie będzie procedowana.

Więcej o projekcie nowelizacji:

Wiatraki 800 m od domów?