Obecnie rodzice dzieci, którzy chcieliby zatrudnić nianię, za którą ZUS opłacałby składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, muszą być zatrudnieni, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzić pozarolniczą działalność. Natomiast rodzice prowadzący działalność rolniczą już tej możliwości nie mają.

PSL uważa, że ze względu na konieczność równego traktowania obywateli, niezbędne jest znowelizowanie ustawy w kierunku objęcia tymi uprawnieniami również rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą. Wprowadzenie poprawki obciążyłoby budżet państwa na kwotę ok. 13 mln zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!