Poseł Andrzej Szlachta (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) złożył w Sejmie oświadczenie dotyczące zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt.

„Do biur poselskich kierowane są prośby w sprawie powstrzymania zamiarów ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczących zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. Zmiany te zniosą obowiązek zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody i spowodują zmniejszenie minimalnych wymiarów boksów. Prośba zmierza do takich zmian, które doprowadziłyby do powiększenia minimalnych wymiarów boksów zwierząt hodowlanych i zakazu hodowli bydła na uwięzi.

Autorka listu skierowanego do posłów uważa, że <zmiana obowiązku zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody ma na celu zaspokojenie partykularnych interesów rolników, z pominięciem dobrostanu zwierząt, i, o dziwo, nie jest powodowana dążeniem do zwiększenia jakości produkcji mięsa, a tylko zmniejszenia kosztów związanych z jej dostarczeniem zwierzętom. Woda stanowi podstawę egzystencji, dlatego powinna być stale dostępna, szczególnie w okresie letnich upałów, gdyż jest aktywnym, niezbędnym składnikiem organizmu. Utrata ok. 10 proc. wody z organizmu powoduje zaburzenie w jego funkcjonowaniu, a strata powyżej 15 proc. może doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Niedostatek wody w organizmie zwierzęcia jest bardziej szkodliwy niż niedostatek pożywienia>.

Proponowane przez resort rolnictwa zmiany, które obniżą standardy ochrony zwierząt hodowlanych, mają miejsce w czasie, gdy europejska komisja rolnictwa i rozwoju wsi wzywa Komisję Europejską do egzekwowania istniejących przepisów. Dlatego w imieniu autorki listu skierowanego do posłów, pani Aleksandry Worek-Skupień z Centralnego Biura Projektów, kieruję pytanie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Czy ministerstwo rzeczywiście przygotowało przepisy wykonawcze w przedmiotowej sprawie? Jeżeli tak, to jakimi przesłankami kieruje się ministerstwo rolnictwa w przedmiocie przygotowanych przepisów wykonawczych?”

Wyjaśnienie w tej sprawie ministerstwo opublikowało przed tygodniem.
Podobał się artykuł? Podziel się!