Pierwsza i najbardziej znacząca zmiana dotyczy limitu zużycia oleju napędowego na jeden hektar. Związek proponuje, by wartość zużycia oleju na hektar wynosiła 126 litrów, a nie jak jest w obecnej ustawie - 86l/h. Nowy artykuł 4 pkt 2 może brzmieć: limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 126 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

Propozycja zmiany tego zapisu wynika z wiedzy na temat realnego zużycia ON przy produkcji roślinnej, której podstawą są badania IBMER.

- Zwracamy uwagę, że nie mówimy o skrajnej wartości, np. 300 l/ha ON a o średniej, która wynosi 126 l/ha ON i ta wartość powinna być przyjęta za podstawę do naliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyliczenia są zawarte w poniższej tabeli - informuje Związek.

Kolejna zmiana na korzyść rolników ma dotyczyć ułatwienia w składaniu wniosku o zwrot akcyzy. Mianowicie, jeśli producent rolny posiada grunty w kilku gminach to wniosek o zwrot składa w jednej gminie, w której ma gospodarstwo rolne, a powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych przedkłada z wniosku do ARiMR o płatności obszarowe. Dodatnie takiego prepisu pozwoliłoby na obniżenie kosztów obsługi prowadzonej przez gminy, gdyż zmniejszy się ilość wniosków w poszczególnych gminach oraz zmniejszenie kosztów po stronie rolnika, a także cenny czas, który musi poświęcić dwa razy w roku składając wnioski w kilku gminach.

Podobał się artykuł? Podziel się!